Om oss

All Things Content är en one-stop shop för evenemang, video och utställningar. Vi skapar innehåll som förmedlar passion och starka värderingar. Vi skapar mervärde och positiva upplevelser tack vare vår ständiga kreativa utveckling och inkluderande attityd. Vi får saker att hända genom att vi ser möjligheterna, är professionella och håller hög kvalitet. Vi skapar upplevelser, oavsett plattform.

 


Synsätt

Vi ingår i ett nätverk av de bästa inom konst och kultur både konstnärligt och kommersiellt. Vårt producentskap är en konstform i sig, där våra kompetenta, lyhörda och duktiga producenter skapar, driver och förverkligar innehåll. 

För oss är glaset alltid halvfullt och vi vill se våra uppdrag utifrån många perspektiv. Vi månar om en hållbar arbetskultur både gentemot våra uppdragsgivare, men också inom vårt bolag.

Vi är en del av Moomin Characters-koncernen. Med våra rötter i Tove Janssons värderingar och konstnärskap värnar vi om såväl professionalitet som lekfullhet. Vi producerar genom storytelling, visualisering och med blicken fäst på människan i stort och smått. Vi har mod och förmåga att arbeta både internationellt och lokalt.

Vi arbetar med konst, design, litteratur, evenemang, koncept och innehåll.


Tjänster

01. Evenemang

Vi utgår från den berättelse du vill förmedla och dina värderingar och bygger det till en dramaturgisk helhet i form av ett live-evenemang, en streamad produktion eller en hybrid av dessa två.

02. Producent

Vi leder och verkställer uppdrag. Vi skapar nya och breddar befintliga nätverk samt utvecklar produktionen från start till mål. Vi har lång erfarenhet av att arbeta brett tillsammans med innehållsteam, ljus- och ljudproduktion, flerkameraproduktion och artister.

03. Konsult

Vi vägleder dig i frågor om producentskap och yrkesutveckling och skapar tillsammans en fungerande strategi för just ditt projekt. Genom vår djupa insyn i branschen identifierar vi möjligheter och kartlägger behov för att skapa den bästa möjliga helheten.

04. Moderator

Vi programleder din produktion eller fungerar som moderatorer för ditt samtal. Vi har en lång erfarenhet av att fungera som programledare i tv, radio och live-event.

05. Utställningar

Vi skapar helheter för utställningar – koncept, innehåll, material och bygg. Vi ser en utställning som en berättelse, med en tydlig dramaturgi som bär hela utställningen och leder betraktaren genom den. Vi gör även pedagogiska material till utställningar.

06. Videoproduktion

Vi förmedlar ditt budskap och dina värderingar i form av audiovisuellt berättande. Vi producerar allt från korta collagevideon som visar upp din produkt, till längre kortfilmer som förmedlar ditt budskap på ett djupare plan.

08. Fotografering

Vi förmedlar ditt budskap och dina värderingar i form av audiovisuellt berättande. Vi erbjuder allt från produktbilder, journalistisk fotografering till evenemangsbilder.

08. Streaming

Vi producerar både live och förinspelade streams. Vi erbjuder allt från mindre fjärrproduktioner till produktioner gjorda i våra studior i Helsingfors och Vasa och multikameraproduktioner på stora mötesplatser.